บริการด้านกฎหมาย
และธุรกิจแบบครบวงจร

เป้าหมายของเราคือการมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในธุรกิจของคุณ

ช่วยลูกค้าทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

บริการด้านกฏหมาย

ให้บริการร่างสัญญาต่าง ๆ ซึ่งได้ปรับให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

บริการด้านสัญญา

รับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือทำคำรับรองอื่น ๆ ให้แก่ภาคเอกชน

บริการรับรองเอกสาร

ช่วยเหลือดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

บริการผู้ช่วยส่วนตัว

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ “สำนักงานกฎหมายและธุรกิจอาณา” สำนักงานกฎหมายของเรามีประสบการณ์ด้านธุรกิจและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไปจนถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องและการวางแผนการเงิน ภาษี และการจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณ เราสามารถช่วยคุณได้ในทุกด้านของการบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

บริการด้านกฎหมาย
และธุรกิจอย่างมืออาชีพ

คุณกำลังมองหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการดูแลเอกสารทางธุรกิจและการบริหารบริษัทหรือไม่?

พวกเราช่วยลูกค้าทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทใหม่ไปจนถึงจัดการงานเอกสารในแต่ละวัน พวกเรามีประสบการณ์มากกว่าแค่หนังสือกฎหมาย บริการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขจัดความยุ่งยากในการบริหารธุรกิจ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน

บริการของเรา

เช่น ใบอนุญาตโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใบลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า

ทั้งด้านของการเงินและบัญชี  การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการทั่วไป

ค่าบริการจัดตั้งบริษัท 
15,000 
บาท

บริการด้านสัญญา

เราให้บริการร่างสัญญาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาประเภทอื่น ๆ ซึ่งได้ปรับให้เป็นไปตามกฎหมายไทย มีเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อตกลงที่คู่สัญญาจำเป็นจะต้องรู้และจะต้องตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเซ็นสัญญา และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เราแนะนำเพิ่มเติมให้คู่สัญญาเจรจากันเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจนำมาซึ่งการฟ้องร้องเป็นคดีความกันในอนาคต

บริการของเรา

ราคาเริ่มต้นที่ 
3,000 
บาท

การรับรองเอกสาร(โนตารี่)และการแปล

การรับรองเอกสาร
(โนตารี่)และการแปล

Notary Public Service คือ การรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือทำคำรับรองอื่น ๆ ให้แก่ภาคเอกชน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ถูกรับรองจะนำไปใช้ในต่างประเทศหรือสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

เรามีบริการรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารดังกล่าวโดยทนายความที่มีใบอนุญาตว่าความและใบอนุญาตรับรองเอกสาร ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ และเรายังมีบริการด้านการแปลเอกสาร ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด คือ การรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือทำคำรับรองอื่น ๆ ให้แก่ภาคเอกชน

ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ถูกรับรองจะนำไปใช้ในต่างประเทศหรือสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เรามีบริการรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารดังกล่าวโดยทนายความที่มีใบอนุญาตว่าความและใบอนุญาตรับรองเอกสาร ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ และเรายังมีบริการด้านการแปลเอกสาร ให้บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด

บริการของเรา

ทั้งด้านของการเงินและบัญชี  การจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดการทั่วไป

ราคาเริ่มต้นที่ 
500 
บาท

บริการผู้ช่วยส่วนตัว

หากรู้สึกว่าการเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลา เรามีบริการช่วยเหลือในการดำเนินการและประสานงานดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนอันแสนยุ่งยากและช่วยในการประหยัดเวลา

บริการของเรา

เช่น กรมการขนส่ง กรมที่ดิน เทศบาล ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานการไฟฟ้า สำนักงานการประปา และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ราคาเริ่มต้นที่ 
1,000 
บาท

หุ้นส่วนของเรา

Miss Pattarawalin Srichai (Lawyer Walin)
Walin Law and Business
Mr. Teerachai Yaemsa-ard (Lawyer Tee)
LawyerTee Koh Samui

ติดต่อปรึกษาด้านกฏหมาย

Miss Benjamat Prasertsang (Lawyer Aom)

สำนักงานกฎหมายและธุรกิจอาณา